Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Młodszy Specjalista w Biurze Prezesa (ds. administracyjnych)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: MS/ADM/parp_2021
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 • Prowadzenie sekretariatu Biura Prezesa, w tym m.in.:
  • Zapewnienie właściwego i terminowego obiegu korespondencji,
  • Przygotowywanie odpowiedzi na pisma,
  • Obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
  • Archiwizacja dokumentów,
  • Odbieranie i łączenie rozmów telefonicznych, udzielanie podstawowych informacji w zakresie zadań Agencji,
  • Obsługa poczty elektronicznej biura,
  • Obsługa urządzeń biurowych,
  • Prowadzenie terminarza spotkań Prezesa i Zastępców Prezesa.
 • Monitorowanie terminów przygotowywania pism przez Departamenty/Biura,
 • Organizacja i obsługa spotkań służbowych Prezesa i Zastępców Prezesa,
 • Obsługa udziału Prezesa i Zastępców Prezesa w delegacjach krajowych i zagranicznych,
 • Udział w opiniowaniu aktów wewnętrznych oraz prowadzenie bazy aktów wewnętrznych (rejestrów zarządzeń, decyzji, pełnomocnictw i upoważnień),
 • Udział w prowadzeniu rejestru i koordynacji spraw związanych z udzielaniem informacji sektora publicznego,
 • Przygotowywanie dokumentów i materiałów informacyjnych,
 • Dbałość o zaopatrzenie biura w materiały biurowe i art. spożywcze oraz o porządek w biurze i gabinetach Prezesa i Zastępców Prezesa,
 • Współpraca z innymi komórkami w Agencj.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe (min. licencjat),
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Sprawna obsługa urządzeń biurowych/aplikacji komputerowych (pakiet MS Office),
 • Umiejętność sporządzania pism,
 • Umiejętność przygotowywania prezentacji i materiałów informacyjnych,
 • Dobra organizacja czasu pracy, punktualność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności,
 • pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.