Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Opis stanowiska:
 
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2018r. poz. 412 tj. z późn. zm.)
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
Wymagania
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
 • zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej przeprowadzone przez ABW albo SKW,
 • odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”, „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET” z terminem ważności nie krótszym niż 18 miesięcy, wydane przez ABW albo SKW,
 • szkolenie dla Pełnomocników ds. OIN lub kandydatów na to stanowisko, oraz osób przewidzianych na te stanowiska.
 • prawo jazdy kat. B
 • sumienność, skrupulatność,
 • nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter.
Oferujemy
 • pracę w renomowanej firmie - jednej z najlepszych spółek budowlanych w Polsce – laureata rankingu POLANDS BEST EMPLOYERS 2022,
 • przyjazny i profesjonalny proces onboardingu,
 • pracę w zróżnicowanym zespole (pod względem doświadczenia, wieku i płci), w którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, w którym razem BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ, 
 • atmosferę budującą zaangażowanie– konkursy dla pracowników i inicjatywy wewnętrzne,
 • stabilne zatrudnienie – możliwość długofalowej współpracy,
 • możliwość rozwoju oraz awansu w firmie tworzonej przez ludzi z pasją – wielu naszych kierowników budów i kontraktów pochodzi z awansów wewnętrznych,
 • transparentny system premiowy,
 • pracę w organizacji dla której bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem,  połączenie tradycji (wieloletniej historii na polskim rynku) z nowoczesnością (jesteśmy szeroko zaangażowani we wdrażanie BIM i technologii cyfrowych)
 • możliwość pracy zdalnej w wymiarze 4 dni w miesiącu.

 

Mostostal Warszawa S.A. jest firmą budowlaną, której historia sięga 1945 roku. Nasza działalność rozpoczęła się od odbudowy mostów. Obecnie oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego, inżynierskiego, drogowego oraz ochrony środowiska. Wykonujemy duże i prestiżowe projekty budowlane, pełniąc funkcję generalnego wykonawcy i obsługując partnerów krajowych i zagranicznych. Od 1999 roku naszym strategicznym partnerem i udziałowcem jest Acciona  – hiszpański potentat na światowym rynku budowlanym, zatrudniający ponad 39.000 pracowników w ponad 40 krajach na świecie.

 

Wysyłając do nas swoje cv prosimy o zamieszczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.”