Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w procesie rekrutacji na:

Płatny staż w Ministerstwie dla osób z niepełnosprawnościami
Miejsce pracy: Warszawa

Płatny staż w instytucjach administracji publicznej. Między innymi w jednym z poniższych miejsc:
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Komenda Główna Policji
 • Główny Inspektorat Transportu
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zadania:

 • Prace administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych organów administracji rządowej
 • Archiwizacja dokumentów oraz ich obieg
 • Redagowanie pism w toku postępowań oraz opracowywanie dokumentacji danej jednostki
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi

Wymagania:

 • Wysoka motywacja do nabycia doświadczenia zawodowego w administracji państwowej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
 • Mile widziane: wykształcenie wyższe(minimum średnie)
 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy
 • Komunikatywność, współpraca, otwartość na nowe doświadczenia, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Płatny staż w wysokości 2500 brutto brutto/miesiąc (staż trwa minimum 3 miesiące)
 • Zdobycie doświadczenia w największych instytucjach administracji publicznej w kraju
 • Bezpłatny udział w profesjonalnych szkoleniach i kursach dopasowanych do potrzeb stażystów
 • Doradztwo zawodowe w zakresie rozwoju kariery
 • Indywidualne i profesjonalne podejście w procesie rekrutacji
Dokumenty aplikacyjne z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i na czas rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”]