Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w procesie rekrutacji na

Płatny staż w Ministerstwie dla osób z niepełnosprawnościami
Miejsce pracy: Warszawa


Staże realizowane są w instytucjach administracji i służby publicznej, m.in. w jednym z poniższych miejsc:
 • Ministerstwo Pracy, Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Aktywów
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Urząd do Sprawy Cudzoziemców
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Zadania:

 • Prace administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych organów administracji rządowej
 • Archiwizacja dokumentów oraz ich obieg
 • Redagowanie pism w toku postępowań oraz opracowywanie dokumentacji danej jednostki
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji
 • Współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi

Wymagania:

 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (niezbędne)
 • Nieuczestniczenie w innych projektach finansowanych ze środków PFRON (niezbędne)
  Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy (niezbędne)
 • Wysoka motywacja do nabycia doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Mile widziane: wykształcenie wyższe (minimum średnie)
 • Komunikatywność, współpraca, otwartość na nowe doświadczenia, wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Płatny staż w wysokości 2500 brutto brutto/miesiąc (staż trwa minimum 3 miesiące)
 • Zdobycie doświadczenia w największych instytucjach administracji i służby publicznej w kraju
 • Bezpłatny udział w profesjonalnych szkoleniach i kursach dopasowanych do potrzeb stażystów
 • Doradztwo zawodowe w zakresie rozwoju kariery
 • Indywidualne i profesjonalne podejście w procesie rekrutacji
Dokumenty aplikacyjne z dołączoną klauzulą o ochronie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i na czas rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”]