Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydata Kandydatki na stanowisko

Pracownik administracyjny

w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

 


Nr ref.: ABP/1210-42/2021

 

Główne zadania:

 • sporządzanie planów dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania na poszczególne kierunki,
 • sporządzanie harmonogramów zajęć i rezerwacja sal dydaktycznych,
 • aktualizacja planów dydaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z jednostkami dydaktycznymi w zakresie planowania zajęć,
 • obsługa administracyjna Rad Programowych,
 • obsługa administracyjna Komisji Wydziałowych,
 • obsługa administracyjna Rad Wydziału,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdań,
 • przygotowanie raportów samooceny, ocen programowych kierunku lekarsko-dentystycznego,
 • archiwizowanie dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej), współudział w organizacji uroczystości wydziałowych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • terminowość i dokładność wykonywanych zadań,
 • wysoka kultura osobista,
 • samodzielność pracy oraz umiejętność współpracy z zespołem.

Mile widziane:

 • znajomość tematyki z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość systemu POLON,
 • znajomość systemu BAZUS,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • ruchomy czas pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 • systemy premiowe,
 • trzynastą pensję,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.