Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Prezesa Zarządu

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IBZ/275/02/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • zarządzanie i planowanie kalendarza przełożonych,
 • zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu korespondencji i dokumentów, kierowanie jej zgodnie z dekretacją do komórek i jednostek organizacyjnych, archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami,
 • monitorowanie wydawanych przez Zarząd poleceń oraz dyspozycji kierowanych do komórek i jednostek organizacyjnych i koordynowanie ich terminowej realizacji,
 • zapewnienie właściwego poziomu komunikacji i współpracy z urzędami i instytucjami współpracującymi ze Spółką,
 • prowadzenie i aktualizacja bazy informacji teleadresowej urzędów i instytucji współpracujących ze Spółką,
 • dbałość o kreowanie pozytywnego wizerunku Zarządu i Spółki,
 • rozpoznawanie potrzeb i konieczności działań w zakresie merytorycznej odpowiedzialności przełożonych celem zapewnienia mu wsparcia organizacyjno-technicznego,
 • dbałość o przestrzeganie zasad polityki bezpieczeństwa informacji w Spółce,
 • sporządzanie pism, wniosków, prowadzenie korespondencji biznesowej,
 • organizacja i obsługa spotkań biznesowych,
 • administracyjno-organizacyjne prowadzenie sekretariatu (wyposażenie, zaopatrzenie w materiały biurowe, prenumerata pism, itp.).
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość obsługi MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dyspozycyjność z uwagi na elastyczny czas pracy,
 • język angielski na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.