Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna


Ekspert w dziedzinie szczepionek i probiotyków.

Cechują nas rozwiązania oparte na wiedzy i nowatorskie pomysły, których wynikiem są

innowacyjne, oryginalne, opatentowane produkty,

sprzedawane w ponad dwudziestu krajach.

 

Obecnie do pracy poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Sekretarka / Sekretarz Zarządu
Miejsce pracy: Kraków

 

OPIS STANOWISKA:
 • samodzielne prowadzenie sekretariatu firmy
 • wspieranie organizacyjno-administracyjne Zarządu
 • koordynacja spotkań Zarządu, zarządzanie kalendarzem
 • organizowanie i zaopatrywanie biura w materiały biurowe
 • prowadzenie korespondencji firmowej
 • archiwizacja dokumentacji firmowej
 • przygotowanie i redagowanie pism oraz sprawozdań i zestawień
 • koordynacja organizacji spotkań firmowych
 • dbałość o czystość i porządek w sekretariacie i gabinetach Zarządu.
PROFIL KANDYDATA:
 • wykształcenie m.in. średnie
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • znajomość pracy biurowej i procedur biurowych
 • umiejętność prowadzenia korespondencji zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa, bardzo dobra organizacja pracy własnej, systematyczność, zdyscyplinowanie
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • wysoki poziom kultury osobistej, znajomość etykiety biznesowej
 • wysokie umiejętności interpersonalne.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku farmaceutycznym
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • możliwość dołączenia do ubezpieczenia na życie
 • pakiet ZFŚS.
Prosimy o zamieszczenie na dokumentach klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji  (Administratorem danych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest: IBSS BIOMED S.A., Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków)”.

Administratorem danych osobowych pracowników, współpracowników i kandydatów do pracy jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: daneosobowe@biomed.pl