ARRA GROUP to lider w segmencie europejskiej ekspresowej logistyki farmacji, specjalizujemy się w transporcie farmaceutycznym, chłodniczym oraz transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR), w warunkach temperatury kontrolowanej.

 

Szukamy ludzi z pasją i zaangażowaniem, poszukujących możliwości rozwoju, czyli dokładnie takich jak MY. Obecnie do naszego zespołu w Głogowie szukamy osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. administracji
Miejsce pracy: Głogów
DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • Obsługa kancelaryjna korespondencji, w tym poczty przychodzącej i wychodzącej (wprowadzanie poczty przychodzącej do systemu EOD, obsługa maili faktur przychodzących, kontakt z dostawcą faktur);
 • Organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych Zarządu;
 • Organizowanie i obsługa spotkań w siedzibie firmy;
 • Obsługa administracyjno-prawna spółki, w tym obiegu umów i aktów prawa wewnętrznego spółki (m. in. segregowanie i archiwizowanie dokumentów, sporządzanie instrukcji, procedur i regulaminów w zakresie czynności biurowych, zapewnienie sprawnego przepływu informacji i dokumentów wewnątrz przedsiębiorstwa);
 • Utrzymanie porządku i sprawnego funkcjonowania biura.
CZEGO OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia minimum średniego lub technik ekonomista lub wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse, administracja);
 • Co najmniej rocznego doświadczenia w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • Dobrej obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • Umiejętności prowadzenia dokumentacji zgodnie z formalnymi wymogami;
 • Samodzielności i rzetelności w działaniu;
 • Konsekwencji w realizacji wyznaczonych celów;
 • Terminowości w pracy i w realizacji zadań.
OFERUJEMY:
 • Stabilne warunki zatrudnienia oraz wynagrodzenia;
 • Możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji;
 • Doświadczony zespół specjalistów do współpracy;
 • Bardzo dobrą atmosferę w firmie;
 • Niezbędne narzędzia do realizacji powierzonych obowiązków;
 • Pasjonującą, pozbawioną monotonii pracę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest ARRA GROUP Sp. z o. o. Sp. k., ul. Piastowska 5, 67-200 Głogów, adres e-mail: arra@arra.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ARRA GROUP Sp. z o. o. Sp. k. możliwy jest pod adresem e - mail: iod@arra.pl;
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w spółce ARRA GROUP Sp. z o. o. Sp. k.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji lub przez jeden rok od złożenia aplikacji (jeżeli aplikant wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do „przyszłych rekrutacji”).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane za pomocą serwisu prowadzonego przez eRecruitment Solutions sp. z o.o. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania nam oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.