Aktualnie dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: S/SP/DRKP/2021
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

Pełnienie funkcji specjalisty ds. konkursu współpracy biznesu z edukacją, w tym:

 • prowadzenie sekretariatu konkursu „Pracodawca Jutra 2021”
 • pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego konkursu „Pracodawca Jutra 2021”, obejmujące m.in. współpracę z partnerami i ekspertami zewnętrznymi, w tym wsparcie merytoryczne osób oceniających zgłoszenia w ramach konkursu oraz członków kapituły głównej i kapituł sektorowych w ramach konkursu,
 • współpraca przy organizacji wydarzenia będącego podsumowaniem konkursu/wręczeniem nagród, w tym nadzór nad merytorycznym przekazem w trakcie wydarzenia,
 • upowszechnianie informacji o konkursie i jego wynikach,
 • przygotowanie merytoryczne materiałów na warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych konkursem.

Pełnienie funkcji sekretarza Rady Programowej (RP):

 • wsparcie animatora Rady w obsłudze merytorycznej prac RP
 • współpraca z prezydium RP
 • współpraca z ekspertami/ekspertkami odpowiedzialnymi za opracowanie ekspertyz, analiz, opinii, recenzji, dobrych praktyk z obszaru potrzeb kompetencyjnych oraz zmian legislacyjnych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji (SR)
 • współpraca z ekspertem/ekspertką ds. infobrokeringu
 • udział w wydarzeniach skierowanych do interesariuszy działań podejmowanych przez RP
 • wsparcie animatora Rady w obsłudze sekretariatu RP, np. min. poprzez udzielanie mailowych i telefonicznych wyjaśnień interesariuszom, członkom RP, przygotowywanie i weryfikacja materiałów/opracowań grup roboczych
Wymagania:
 • wykształcenie: wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego (specjalista) lub min. 3 lata (starszy specjalista) w zakresie zbieżnym z zakresem obowiązków przewidzianym dla stanowiska, w tym minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków europejskich.
 • bardzo dobra obsługa programów biurowych MS Office
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie.
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacją programów CSR’owych związanych z edukacją i/lub współpracy przedsiębiorców oraz placówek oświatowych/ podmiotów działających na rzecz edukacji pozaformalnej, doświadczenie w zakresie realizacji działalności eventowej.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
 • pracę w pełnym wymiarze godzin
 • szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania a także o możliwości wycofania zgody”.