Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60286

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku
w celu realizacji zadań.
1.praca biurowa,
2.wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3.praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
4.użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
5.oświetlenie naturalne i sztuczne,
6.pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestrów otrzymanych faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów za zakupione świadczenia zdrowotne oraz rejestru za zakupione towary i usługi w obrocie gotówkowym;
 • Przekazywanie faktur, rachunków, not księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę do zapłaty zobowiązań przez Zakład, do komórek merytorycznych w celu sprawdzenia ich i akceptacji pod względem merytorycznym;
 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym otrzymanych dokumentów księgowych, stanowiących podstawę do zapłaty zobowiązań przez Zakład;
 • Sporządzanie dziennych poleceń księgowań, przypisu zobowiązań i należności wobec dostawców na kontach rozrachunkowych z tytułu otrzymanych faktur, rachunków i not księgowych;
 • Wystawianie innym instytucjom not księgowych, not korygujących z tytułu rozliczeń ich z Zakładem, oraz prowadzenie rejestru tych not;
 • Przygotowywanie pism do kontrahentów i komórek merytorycznych odnośnie stwierdzonych błędów w dokumentach;
 • Przechowywanie umów dotyczących zakupów towarów i usług, w celu sprawdzenia ich zgodności z otrzymywanymi fakturami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 0,5 roku pracy w finansach lub księgowości
 • Znajomość przepisów prawa finansowego, w szczególności ustawy o rachunkowości, finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość przepisów z zakresu podatku VAT, zasad wystawiania i rozliczania faktur, rachunków, not księgowych;
 • Znajomość MS Excel i Word;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i swoboda komunikowania się w mowie i piśmie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.