Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 73584

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych;
2. Zagrożenie korupcją;
3. Praca przy komputerze;
4. Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu łączności radiowej i telefonicznej w zakresie zapewnienia ciągłości świadczenia tych usług w ramach umów zawieranych z operatorami telefonii;
 • Prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową środków trwałych, pozostałych środków trwałych, praw na dobrach niematerialnych oraz ewidencję ilościową (w tym: przyjmowanie na stan, nadawanie numerów, oznakowanie, przesunięcia, ewidencjonowanie w programie komputerowym, likwidacja, uzgadnianie obrotów, stanów oraz umorzeń środków trwałych, pozostałych środków trwałych, oraz praw na dobrach niematerialnych z Rachunkowością Budżetową);
 • Przyjmuje zwroty poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego; ustala wartość (cenę) składników rzeczowych majątku ruchomego;
 • Prowadzi pojazdy służbowe zgodnie z rezerwacjami i bieżącymi zleceniami. Przewozi pracowników Izby Administracji Skarbowej;
 • Prowadzi gospodarkę samochodową w zakresie: kart drogowych, monitorowania stanu technicznego pojazdów, przeglądów samochodów przed rejestracją, przeglądów gwarancyjnych, napraw, wymiany opon.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu łączność radiowa lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub informatycznym lub/ i pokrewnym ukierunkowanym na łączność radiową i telefoniczną;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze łączności radiowej i telefonicznej;
 • Umiejętność w zakresie obsługi programów komputerowych;
 • Znajomość prawa o ruchu drogowym;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia z zakresu łączności radiowej i telefonicznej
 • Komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej