Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 74148

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2. Zagrożenie korupcją,
3. Praca przy komputerze,
4. Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Obsługiwanie stosunku pracy
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Wspieranie w sytuacjach spornych/skarg z pracownikami
 • Prowadzenie procesu zmiany stanowiska
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowych związanych z przebiegiem służby przygotowawczej
 • Monitorowanie stanu zatrudnienia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • Znajomość prawa pracy ( Kodeks pracy) i ubezpieczeń społecznych, znajomość aktów normatywnych obowiązujących w KAS -ustawa o służbie cywilnej, ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Umiejętność planowania i organizowania własnych zadań
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność pracy nad wieloma zadaniami równocześnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe kadry/płace
 • Doświadczenie w obszarze kadr
 • Znajomość obsługi programu Płatnik