Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Koszalin
Ogłoszenie o naborze Nr 82899

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym, chemiczna. Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu laboratoryjnego :pipety automatyczne, biurety automatyczne, titrator, waga analityczna, chromatograf oraz niezbędnych odczynników.


Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Praca wykonywana w systemie ruchomego / równoważnego czasu pracy.

Zakres zadań

 • Analiza chemiczna środków spożywczych oraz pasz.
 • Przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań, wykonywanie analiz.
 • Prowadzenie zapisów wynikających z zakresu wykonywanych badań.
 • Obsługa i nadzór nad wyposażeniem pracowni, utrzymywanie go w należytym stanie.
 • Uczestniczenie w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania.
 • Udział w monitorowaniu ważności wyników badań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego staż pracy w laboratorium

 • znajomość języka angielskiego poziom minimum podstawowy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • predyspozycja do pracy w laboratorium,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, Word, Exel,
 • praca z komputerem, znajomość środowiska Windows i pakietu Office,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność,
 • praca w laboratorium analitycznym, mile widziane doświadczenie w pracy z chromatografem.