Starszy Specjalista w Sekretariacie
w Biurze Księgowości


Numer ogłoszenia: BK/21/80


Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 06.05.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • obsługa organizacyjno-sekretarska Dyrektora Biura Księgowości i jego Zastępcy;
 • obsługa systemu kancelaryjnego sekretariatu Biura Księgowości;
 • prowadzenie terminarza spraw, spotkań z udziałem Dyrektora Biura Księgowości lub jego Zastępcy;
 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do sekretariatu Biura Księgowości, w tym poczty elektronicznej, jej ewidencja i rozdział zgodnie z dokonaną dekretacją na pracowników Biura Księgowości;
 • obsługiwanie w systemie kancelaryjnym wraz z wysyłką korespondencji przygotowywanej przez pracowników Biura Księgowości;
 • przygotowywanie projektów pism związanych z zakresem działalności Biura;
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • organizacja i obsługa spotkań wewnętrznych z udziałem Dyrektora Biura Księgowości lub jego Zastępcy;
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • udzielanie telefonicznych informacji w zakresie właściwości Biura Księgowości;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali oraz OW NFZ;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura Księgowości, Z-cę Dyrektora,
 • Naczelnika Wydziału oraz Kierowników Sekcji.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
  Lata pracy zawodowej:
  - minimum 4 lata - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  - minimum 6 lat - w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą kancelaryjną lub obsługą korespondencji;
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • umiejętność organizowania własnej pracy i gospodarowania czasem;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność samodzielnego ustalania priorytetów przy wykonywaniu zadań;
 • obowiązkowość;
 • odpowiedzialność;
 • sumienność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.