Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.

Stażysta / Stażystka w Dziale Urządzeń Transportu Bliskiego
Miejsce pracy: Poznań
Nr ref.: 405.1/20/01/2023
Kluczowe obowiązki:
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą procesu przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
 • Wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji procesu sprawdzania kwalifikacji i przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
Nasze oczekiwania:
 • Zgłoszenia od studentów przedostatniego lub ostatniego roku lub absolwentów.
 • Podstawowa znajomość obsługi urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office.
 • Zdolność do szybkiej nauki obsługi programów komputerowych, wspierających realizację powierzonych zadań.
 • Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
Oferujemy:
 1. Płatną współpracę na okres 3 miesięcy.
 2. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 3. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie
Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).