Trzy rodzaje organizacji

37Jako asystent wyznaję jedną, najważniejszą zasadę – organizacja przede wszystkim! Bez odpowiedniej organizacji czasu pracy, organizacji dokumentów i organizacji relacji z innymi osobami żaden asystent nie jest w stanie wykonywać swojej pracy w stu procentach.

Pracując w zawodzie asystenta, asystent biura handlowego Rzeszów, należy cały czas mieć na uwadze, by nie dać się wykorzystywać innym pracownikom swojego działu. Jesteś asystentem, masz swój zakres obowiązków, którego zawsze się trzymaj. Oczywiście okazjonalna pomoc niesiona w nagłych i trudnych sytuacjach jest niezbędna w nawiązywaniu pozytywnych relacji zawodowych, jednak zbyt częste wyręczanie innych w ich pracach może prowadzić do przemęczenia organizmu, zjawiska wykorzystywania w pracy, a co za tym idzie obniżenia efektywności realizacji własnych zadań. Organizacja stosunków służbowych to podstawa.

Kolejny rodzaj organizacji niezbędnej w pracy asystenta to organizacja związana z miejscem pracy. Każdy dokument, by był łatwy do znalezienia i odpowiednio skatalogowany musi posiadać swoje stałe miejsce. Faktur nie mieszamy z umowami czy listami płacowymi. Zaleca się, by dany typ dokumentów umieszczany był zawsze razem, na przykład w osobnych segregatorach.  Dobra organizacja dokumentów znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym aspektem organizacyjnym, którego warto się trzymać, jest umiejętne rozporządzanie czasem pracy i planowanie zadań na nadchodzący dzień. Każdy asystent wie ile czasu zajmuje mu dana czynność, dlatego powinien umieć ją zestawić z innymi zadaniami i doprowadzić do jak najefektywniejszego wykorzystania dysponowanymi godzinami.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *