Zagrożenia w zawodzie

6
Praca w zawodzie asystenta, asystent biura handlowego Bydgoszcz jest pracą typowo biurową związaną z możliwością wystąpienia pewnych czynników środowiska mogących mieć negatywny wpływ na życie lub zdrowie asystenta. Może się wydawać, że praca biurowa jest najbezpieczniejszym rodzajem wykonywania obowiązków ze wszystkim nam znanych, co nie oznacza, że pozbawiona jest sytuacji niebezpiecznych i zagrażających życiu. Poniżej przedstawiono podział czynników środowiska i ich możliwych skutków dla zdrowia asystenta:

CZYNNIKI MOGĄCE POWODOWAĆ WYPADKI:

 • Urazy głowy – spowodowane częstym schylaniem się pod biurko w celu dostania się do jednostki centralnej komputera.
 • Możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku – śliskie, polerowane, pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne.
 • Upadek z wysokości – źródłem tego zagrożenia jest bardzo często przemieszczanie się po schodach, korzystanie z drabiny przy wyszukiwaniu dokumentów znajdujących się na górnych pułkach szafy.
 • Możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia – ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru.
 • Poparzenia – spowodowane kontaktem z gorącym powietrzem pochodzących z wewnątrz drukarek laserowych.
 • Porażenie prądem elektrycznym – spowodowane przez wadliwie działający sprzęt komputerowy.
 • Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące oraz pole magnetyczne i elektrostatyczne, ultrafioletowe – emitowane przez monitory wyposażone w tradycyjne kineskopy.
 • Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych może spowodować uszkodzenia słuchu.
 • Zatrucia – spowodowane przez ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe.
 • Możliwość chorób układu oddechowego i uczuleń – spowodowane przez pył papieru, środki do czyszczenia, kleje, dym papierosowy lub zanieczyszczenia powietrza wynikające z wadliwego systemu wentylacji.
 • Pożar – zwarcie instalacji elektrycznej, nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem przy dużej ilości dokumentów.
 • Ruchome elementy sprzętu biurowego – np. niszczarki dokumentów.

CZYNNIKI BIOLOGICZNE

 • Możliwość chorób zakaźnych – spowodowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze, zakażeniu którym sprzyja kontakt z gośćmi i współpracownikami, szczególnie w pomieszczeniach, w których znajduje się dużo osób, a które nie mają dostatecznej wentylacji.

CZYNNIKI ERGONOMICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE

 • Wielogodzinna praca przy komputerze, praca nad dokumentacją powoduje obciążenia wzroku, zwłaszcza gdy występuje złe oświetlenie, złe ustawienie kąta obserwacji, złe ustawienie kontrastu. Powoduje to zamęczenie  wzroku.
 • Dolegliwości bólowe wynikające z przeciążenia układu zamazywaniem lub mięśniowo-szkieletowego – wynikają bardzo często z wykonywania podwójnym widzeniem czynności powtarzalnych (posługiwanie się nieustannie klawiatura, obrazu, suchością, myszką).
 • Nieprawidłowa pozycja ciała w czasie pracy wynikająca z zastosowania nieergonomicznego siedziska, złe umieszczony monitor, brak oparcia dla nadgarstków, przedramion, stóp. Spowodować może to bóle karku, ramion, okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa.
 • Problem psychospołeczny związany z adaptacją do nowych technologii opartych na technice komputerowe, nauka języków obcych, pracowanie pod presja czasu oczekiwanie wzrostu efektywności, pełnej dyspozycyjności.
 • Podległość i związane z tym potencjalne narażenie na molestowanie seksualne (np. przez bezpośredniego przełożonego) – możliwość stresu psychicznego.
 • Przemoc fizyczna lub słowna ze strony gości, osób dzwoniących.
 • Obciążenia psychiczne – wynikają bardzo często z konieczności podejmowania ważnych decyzji.
 • Niewłaściwe rozmieszczenie stanowisk pracy względem siebie – najczęściej zbyt mała odległość.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *